dilluns, 3 de novembre de 2014

Eleccions al Consell Escolar


El Departament d’Ensenyament ha publicat la Resolució per a la convocatòria d’eleccions als consells escolars.
S’han de renovar tres persones del sector de mares/pares que exerciran la seva representació durant 4 anys.

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: mestres, equip directiu, pares i mares, personal d’administració i serveis i ajuntament.

La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, els pressupostos, etc.

El calendari electoral és el següent:
  • 3/11/14: Publicació cens electoral provisional (exposat al vestíbul)
  • Fins al 6/11/14: Reclamacions al cens electoral 
  • 5/11/14: Sorteig per designar vocals de la mesa electoral
  • 10/11/14: Constitució de les meses electorals
  • Fins al 17/11/14: Presentació candidatures (a direcció, en horari escolar)
  • 18/11/14: Publicació de candidatures
  • 27/11/14: Eleccions (de 8:30 a 9:00 i de 16:00 a 17:00) 
  • 2/12/14: Constitució del nou Consell Escolar
Per a més informació podeu visionar aquest video de gencat.cat.